2021-10-10 - Διεθνής έκθεση σκύλων 'Athens koe Circuit' - Αθήνα (Athens)