2021-10-08 - Διεθνής έκθεση σκύλων 'Athens koe Circuit' - Αθήνα (Athens)