Wolfdog.org forum

Wolfdog.org forum (http://www.wolfdog.org/forum/index.php)
-   ČSV v nouzi (http://www.wolfdog.org/forum/forumdisplay.php?f=111)
-   -   Hledám nový domov pro Arga (http://www.wolfdog.org/forum/showthread.php?t=22239)

Brittta 03-06-2012 21:47

Hledám nový domov pro Arga
 
Argo je dvouletý pes z naší chovatelské stanice. Paní majitelka jaksi měla na něho méně a méně času, tak Argo zvlčil. Potřebuje jen pevnou ruku a věrnost pána. Kód svodu: A68 Of P1. Snažíme se mu najít nový domov už delší dobu, ale zatím se nedaří. Argo by byl darován do zkušených rukou.

Více na: http://znovobelskekotliny.webnode.cz/


All times are GMT +2. The time now is 05:22.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org