Wolfdog.org forum

Wolfdog.org forum (http://www.wolfdog.org/forum/index.php)
-   Ras standaard en bonitatie (http://www.wolfdog.org/forum/forumdisplay.php?f=94)
-   -   Nieuwe veranderingen in de Rasstandaard (http://www.wolfdog.org/forum/showthread.php?t=3993)

mijke 17-06-2006 22:50

Nieuwe veranderingen in de Rasstandaard
 
De FCI heeft een paar veranderingen in de rasstandaard aangebracht.
Er zijn twee zaken toegevoegd die belangrijk zijn voor keurmeesters die TsW's keuren op shows:

De FCI heeft dit bij de Uitsluitende Fouten toegevoegd:
Agressief of overmatig schuw (verlegen).

En tevens de tekst:
Iedere hond die duidelijke lichamelijke of gedrags afwijkingen vertoont zal gediskwalificeerd worden.

wolfwoman-stefanie 18-06-2006 23:36

Hoi Mijke

Heeft de FCI ook veranderingen aangebracht t.o.v de fokkerij.
B.V. het aanvragen van een kennelnaam, de eisen voor een fokteeft of dekreu ????

mijke 19-06-2006 00:18

Hoi Stefanie,

Als dat zo is ben ik daar niet van op de hoogte! :mrgreen:

Volgens mij zijn deze zaken voor Nederland daarnaast ook vastgelegd in het het Kynologisch Reglement (KR) en het Basis Reglement Stambomen (BRS) van de RVBH.

In het BRS staat ook een welzijnsparagraaf opgenomen waarin de eisen t.a.v. ouderdieren zijn vastgelegd.
(De invoering van de nieuwe BRS is trouwens uitgesteld)

Ieder fokker wordt van wijzigingen binnen de RVBH op de hoogte gesteld en tevens zijn alle (voorgestelde) wijzigingen in deze zaken ook altijd op de site van de RVBH terug te vinden.

wolfwoman-stefanie 19-06-2006 08:16

O.K. Ik had nl. zoiets gehoord
Maar dan zal het nog wel niet officeel zijn :lol:


All times are GMT +2. The time now is 11:04.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org