Wolfdog.org forum

Wolfdog.org forum (http://www.wolfdog.org/forum/index.php)
-   Wystawy (http://www.wolfdog.org/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 14.09.13 (http://www.wolfdog.org/forum/showthread.php?t=25152)

szodasi 02-09-2013 13:19

Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 14.09.13
 
Kto się wybiera?:) My ostatnim rzutem na taśmę wpisaliśmy jeszcze oprócz Aroon, Atmana do pośredniej (właśnie doszedł wreszcie długo oczekiwany rodowód.....) :)


All times are GMT +2. The time now is 15:24.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org