2015-11-15 - תערוכה בינלאומית - Arad


Edit results
Show information
Keurmeester:- - (UE)
Show datum:15/11/2015
Submitted by:23011086
Submitted on:11/01/2016
MALES:
Youth class (9-18 months)
 1. Trhan II od ÚhoštěuitmuntendBIS 1. (Junior), BOB, Beste Junior, Beste Reu