Go Back   Wolfdog.org forum > Nederlands > Wolfhonden: Saarloos

Wolfhonden: Saarloos Alles over dieren vergelijkbaar met de TsW... informatie over Saarlooswolfhond...

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 28-12-2006, 23:43   #1
mijke
Senior Member
 
mijke's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Location: Warnsveld
Posts: 2,033
Default Nieuwe Saarlooswolfhondvereniging

Ik kreeg het verzoek om het onderstaande bericht ook op deze TsW site te plaatsen. En aangezien de meeste schrijvers, lezers en bezoekers van dit forum in alle wolfhonden geinteresseerd zijn (sommigen hebben zelfs naast hun TsW ook een een SWH, leek het mij wel een goed idee om dit te doen
-----------------------------------------------------------------------
Beste Saarlooswolfhondenliefhebber,

Het is zover! We hebben een rasvereniging opgericht voor alle liefhebbers van Saarlooswolfhonden. U bent zo’n liefhebber en misschien wilt u graag met andere liefhebbers uw enthousiasme over dit ras delen, u meer verdiepen in dit unieke ras of gewoon een evenement bijwonen.

We zijn tot de conclusie gekomen dat er een tweede rasvereniging moest komen. Te lang zijn te veel Saarlooswolfhondenbezitters buitengesloten van alles wat er voor deze honden wordt georganiseerd. Alle wettelijke procedures zijn nu afgerond en de nieuwe vereniging is een feit! Deze vereniging zal oog hebben voor alle honden en de ogen niet sluiten voor de problemen van het ras. Onze voornaamste doelstelling is onze leden zoveel mogelijk informatie te verschaffen betreffende de fokkerij, om zodoende gezamenlijk de gezondheid van het ras te bevorderen. De vereniging zal zich daarbij laten adviseren door genetisch specialisten.
Op basis van de afstammings- en gezondheidsgegevens van al onze honden willen wij tot verantwoorde fokcombinaties en een verbreding van de genenpool komen om zo de vitaliteit van het ras te verbeteren. Al deze gegevens staan ter beschikking van onze leden.

Zonder leden geen vereniging! U voelt hem al aankomen. Wij roepen u op om lid te worden. Onze vereniging draagt niet voor niets de naam "Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden." Misschien hebt u helemaal geen Saarlooswolfhond en overweegt u ook niet om een pup aan te schaffen. Dat hoeft een lidmaatschap niet in de weg te staan. Iedereen die sympathie heeft voor dit mooie Nederlandse ras en de doelstellingen van onze vereniging onderschrijft, kan lid worden. Ook als u zich actief wilt inzetten voor onze vereniging bent u van harte welkom.

Het lidmaatschap kost € 25 per jaar. Het inschrijfgeld is eenmalig € 10. Voor gezinsleden is de contributie € 17,50 per jaar en zij betalen geen inschrijfgeld. U krijgt met uw lidmaatschap volledige toegang tot onze website en het discussieforum. Vanzelfsprekend mag u aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten deelnemen, zoals de jongehondendagen, de clubmatch en de wandelingen. En overweegt u de aanschaf van een pup, dan zullen wij u graag informeren over puppen die zijn gefokt volgens het fokadvies van onze rasvereniging.
Op onze website http://www.avls.nl (let op: nog in opbouw) kunt u onze doelstellingen lezen. Antwoord op veel gestelde vragen vindt u in de bijlage* (*deze staat hier onder!). U wordt lid door de gegevens in te vullen en te retourneren aan [email protected] onder vermelding van “nieuw lid.” U krijgt dan zo spoedig mogelijk de betalingsgegevens toegestuurd. We hopen van harte te mogen rekenen op uw steun.

Het bestuur van de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden, met vriendelijke groet,

Jan Dirkzwager, voorzitter, Marianne Eggink, secretaris, Dick Hille, penningmeester, Christa de Graaff, bestuurslid en Jos de Bruin, bestuurslid.

-----------------------------------------------------------------------
JA, ik word graag lid van de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden.
Datum:

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Ik heb .. Saarlooswolfhond(en)
Volledige naam of namen van de hond(en):

Gezinsleden (levenspartners van leden en/of hun kinderen tot 18 jaar wonend op hetzelfde adres):
Datum:

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Ik heb .. Saarlooswolfhond(en)

Volledige naam of namen van de hond(en):

A.u.b. deze gegevens kopiëren naar word op uw eigen computer, invullen en dan retourneren naar [email protected]
U krijgt zo spoedig mogelijk de betalingsgegevens toegestuurd.

-----------------------------------------------------------------------
Veel gestelde vragen.

Waarom een tweede rasvereniging?
Voor al die eigenaren met een Saarlooswolfhond die niet werd gefokt binnen de door de Raad van Beheer erkende rasvereniging was er geen alternatief. Zij worden namelijk niet tot die vereniging toegelaten. Daarom heeft een aantal mensen het initiatief genomen een tweede rasvereniging op te richten zodat de eigenaren van al deze Saarlooswolfhonden (met een erkende stamboom) niet uitgesloten worden van activiteiten en mogelijkheden die een rasvereniging hen kan bieden.

Wat is het kenmerk van jullie rasvereniging?
Ons voornaamste kenmerk is openheid. Dat betekent volledige openheid van zaken tussen het bestuur en de leden op alle gebied. Wij vinden een goede communicatie onontbeerlijk. Niets wordt aan de leden achtergehouden, iedereen mag zeggen wat hij vindt en er zijn al helemaal geen zaken waarover niet gesproken mag worden.

Wat is in kort bestek jullie fokbeleid?
De gezondheid en de vitaliteit van het ras en van de individuele hond, komen op de eerste plaats. Wij laten ons adviseren door genetisch deskundigen bij de fokcombinaties om het ras te behouden voor de toekomst. Dat willen we bereiken door de genenpool zo veel mogelijk te verbreden. Dat doen we door een goede onderlinge samenwerking van fokkers te bevorderen en contacten te onderhouden met zusterverenigingen.

Waarom is jullie rasvereniging niet erkend door de Raad van Beheer?
De Raad van Beheer stelt zich op het standpunt dat maar één vereniging een ras kan vertegenwoordigen. Wij stellen ons op het standpunt dat wanneer een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging het grootste deel van de Saarlooswolfhondenbezitters uitsluit van deelneming, louter en alleen omdat zij een Saarlooswolfhond hebben die niet door de vereniging zelf is gefokt, de noodzaak voor een tweede rasvereniging is aangetoond.

Jullie zouden bastaarden fokken. Hoe zit dat?
Dat is klinkklare onzin. Dit fabeltje wordt graag de wereld ingestuurd om pupkopers bang te maken. Natuurlijk zijn onze honden rasechte Saarlooswolfhonden. Zij hebben allemaal een door de Raad van Beheer uitgereikte stamboom en zijn in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB) ingeschreven. Het streven is om van alle geboren puppen die volgens het fokadvies van de vereniging worden gefokt, het DNA op te slaan (d.m.v. een bloedmonster). Van de ouderdieren zal ook een DNA monster worden afgenomen. Zo kan ondubbelzinnig worden aangetoond dat de puppen van de opgegeven ouderdieren afstammen en kan er met de afstammingsgegevens nooit gesjoemeld worden.

Er zouden honden met erfelijke afwijkingen voorkomen?
Er is geen ras ter wereld, ook de Saarlooswolfhond niet, dat vrij is van erfelijke gebreken. Elk genetisch expert zal je uitleggen dat degene die dit beweert niet veel verstand van zaken heeft. De fokbasis van het ras gaat terug tot midden jaren zeventig. Alle huidige Saarlooswolfhonden hebben dezelfde gemeenschappelijke voorouders. Het ras is erg kwetsbaar door de beperkte omvang en de smalle genenpool. Juist daarom moet er gefokt worden met gezonde honden, die vrij zijn van erfelijke gebreken. Zonder een verbreding van de genenpool zal het ras het niet redden om te overleven.

Kan ik gegarandeerd een pup kopen als ik lid word?
Wij zullen je informeren over nesten van fokkers die fokken volgens ons fokadvies, maar de fokker beslist zelf aan wie zijn/haar puppen worden verkocht.

Kan ik een pup kopen als ik geen lid ben?
We willen niemand iets verplichten, maar we hopen van harte dat je lid wordt van onze vereniging. Daarmee onderschrijf je de doelstellingen voor een verantwoorde fokkerij. Wij vinden dat je als toekomstig eigenaar van een kwetsbaar ras als de Saarlooswolfhond ook een verantwoordelijkheid hebt voor het voortbestaan van het ras. We willen daarom graag in de toekomst in contact blijven met de eigenaren van de honden. De puppen worden bij voorkeur verkocht met een door ons opgestelde koopovereenkomst die de rechten en plichten van beide partijen zo goed mogelijk regelt.

Hoe kan ik mij opgeven als lid?
Door de bijlage van deze mail in te vullen en te retourneren aan [email protected] Je krijgt daarna van ons secretariaat het gironummer waarop je de inschrijfkosten en het contributiegeld kunt betalen. Ook gezinsleden kunnen zich inschrijven. Daarna ben je volledig lid met alle rechten en plichten die daarbij horen. Voor het goede begrip: we zijn er helemaal niet op uit om je een Saarlooswolfhond aan te smeren. Dit is geen ras voor iedereen! Als je dus alleen lid wordt omdat je het een mooi of interessant ras vindt (want dat is het!) en geen plannen hebt om een pup te kopen, dan kan dat natuurlijk ook. Iedereen die onze uitgangspunten onderschrijft, is van harte welkom.

Wat kost het lidmaatschap?
Leden betalen een jaarlijkse contributie van € 25. Het eenmalige inschrijfgeld is € 10. Gezinsleden betalen een gereduceerd bedrag van € 17,50 per jaar en hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Ze hebben dezelfde rechten als gewone leden. Gezinsleden kunnen de levenspartner of de kinderen van leden zijn die op hetzelfde adres staan ingeschreven. Kinderen hebben stemrecht vanaf 18 jaar. Het gezinslidmaatschap wordt dan omgezet in een gewoon lidmaatschap. We kennen twee soorten leden: Leden en gezinsleden. Ereleden, daar doen we niet aan.

Wat krijg ik als ik lid word?
Je krijgt alle mogelijke informatie en advies over het ras Saarlooswolfhond. Over gedrag, voeding, karakter, opvoeding, et cetera. Bij onze leden is een enorme ervaring aanwezig en die willen ze graag met je delen. Je kunt op onze website (nog in opbouw) je eigen belevenissen kwijt of je kynologische kennis met anderen delen. De vereniging organiseert "jongehondendagen" om de nieuwe aanwinsten te bewonderen, organiseert de jaarlijkse clubmatch, geeft informatie over nationale en internationale tentoonstellingen en organiseert wandelingen waaraan ieder lid kan deelnemen. Introducés zijn van harte welkom en andere rassen worden natuurlijk niet uitgesloten bij de wandelingen! En dan is er de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Daar mag je altijd je zegje doen en je vragen stellen. Je krijgt serieus antwoord en je mag meestemmen over de voorstellen die zijn ingebracht. Je hebt passief en actief stemrecht. Je mag dus zelf voorstellen indienen of je verkiesbaar stellen voor een functie in de vereniging.

Mijn vraag staat er niet bij! Stel je vraag aan [email protected] Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.
__________________
Vriendelijke groeten,
Mijke

PS: I am not a moderator anymore!!
http://www.ursidaestee.wolfdog.org/voor%20wolfdog/handtekening/New%20format%20banner%20Wg.jpg
mijke jest offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006, 00:20   #2
SenE
Junior Member
 
SenE's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Location: Wijnjewoude
Posts: 412
Default

Hoi hebben ze ook een website?
SenE jest offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006, 00:53   #3
mijke
Senior Member
 
mijke's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Location: Warnsveld
Posts: 2,033
Default

Ja hoor, staat er ook bij in hun brief


http://www.avls.nl
__________________
Vriendelijke groeten,
Mijke

PS: I am not a moderator anymore!!
http://www.ursidaestee.wolfdog.org/voor%20wolfdog/handtekening/New%20format%20banner%20Wg.jpg
mijke jest offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006, 07:33   #4
Casey
Junior Member
 
Join Date: Dec 2005
Posts: 13
Default

Ik wens deze vereniging veel succes!!! En dat de RvB per ras slechts 1 rasvereniging toestaat wil nog niet zeggen dat dat ook perse de eerste moet zijn, toch? Als deze rv de zaakjes goed voorelkaar krijgt de komende tijd zal het toch niet al te moeilijk moeten zijn om de RvB ervan te overtuigen dat de 'tweede' vereniging een betere afspiegeling is van wat er leeft onder de saarloos-eigenaren.....

C.
Casey jest offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006, 12:52   #5
Joswolf
Member
 
Join Date: Jun 2006
Posts: 757
Default

Nog de beste wensen allemaal.
Casey, de RvB zal een andere RV niet snel toestaan van wat voor ras dan ook. Het bestuur van de RvB wordt gekozen door bestuursleden van de reeds aangesloten rasverenigingen.
Verder moeten niet bij de aangesloten RV mensen meer betalen voor een dekmelding en voor stamboomafgifte. Maw het levert ze meer geld op.
In het bestuur van de meeste RV's zitten vaak de wat grotere (commerciëlere) fokkers en een andere aangesloten vereniging kan wel eens directe concurrentie zitten.
Maar trek zelf een conclusie hieruit.
Onze nieuwe vereniging is er voor alle geïnteresseerden van het ras, ook die die niet gewenst zijn bij de oude RV vanwege fokprodukten die niet uit eigen lijnen stammen.
De Site werkt nog niet, maar de bedoeling is dat het vanavond in de lucht is.
Jos
Joswolf jest offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006, 14:01   #6
kobesen
Erfelijk aangeboren Bitch
 
kobesen's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: Arnhem
Posts: 1,272
Default

Hehe eindelijk een nieuwe Vereniging voor de Saarlozen!

Groetjes Kim

PS heel veel succes en leden toegewenst! Moge deze vereniging de belangen van de saarlozen behartigen!
__________________
Het product van je eigen denken, is je omgeving!
(citaat Maurice Oosterhof zie www.spoorzoeken.net)
'Spoorzoeken, leven is mensenwerk' COACHBOEK VAN HET JAAR 2012!!!!!!!
kobesen jest offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006, 17:37   #7
Koos
Member
 
Join Date: Dec 2003
Posts: 731
Default

Hallo Jos en alle leden van de nieuwe vereniging.

Van harte gefeliciteerd met jullie initiatief. En dat het maar een fijne vereniging mag worden voor iedereen.

Maar Jos, kan jij mij uitleggen wat een "wat grotere, commerciele fokker"is?????

Groetjes,

Letty
Koos jest offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006, 20:07   #8
Joswolf
Member
 
Join Date: Jun 2006
Posts: 757
Default

Beste Letty. Daarop kan ik moeilijk antwoorden. Ieder heeft een eigen interpretatie (grens) over deze benaming. Is dus ook niet echt relevant waar ik die grens leg. Ik praat overigens niet specifiek over wolfhonden maar in het algemeen over rassen en verenigingen en diegenen die er invloed hebben. Het ging over acceptatie door de RvB. Wanneer je met commercieel fokken bedoelt geld verdienen, dan denk ik dat er op gebied van SWH met de kleine afzet en populatie en vraagprijs weinig te halen valt.
Mijn bedoeling was het niet iemand aan te spreken.
Het doel van de nieuwe vereniging is het ook niet anderen zwart te maken maar liefhebbers van het ras wat te bieden. Want dat doet de huidige oude vereniging niet voor alle liefhebbers en eigenaren van Saarlooswolfhonden.
Verder spreekt de brief voor zich denk ik. Zo niet dan hoor ik het graag.

mvg Jos
Joswolf jest offline   Reply With Quote
Old 29-12-2006, 20:22   #9
Jolanda
Member
 
Jolanda's Avatar
 
Join Date: Feb 2006
Location: Hoofddorp, N.H.
Posts: 552
Default

Da's een goed begin voor het nieuwe jaar!!!

Groetjes, Jolanda
__________________
Groetjes, Jolanda
Jolanda jest offline   Reply With Quote
Old 30-12-2006, 02:47   #10
Koos
Member
 
Join Date: Dec 2003
Posts: 731
Default

Hallo Jos,

Het was ook helemaal niet mijn bedoeling om iemand zwart te maken en het betreft inderdaad diverse rashondenverenigingen.

Het gaat mij alleen om de term "commercieel fokken".

Inderdaad is de afzet voor de SW en TW redelijk klein maar om commercieel te kunnen fokken moet je wel het een en ander in je mars hebben en dan bedoel ik, dat als je er geld mee wilt verdienen en er dus van wilt leven, je minstens elke 14 dagen een nest moet hebben liggen van gemiddeld 6 pups en dan moet je niets tegen hebben, zoals b.v. een keizersnede.

Ik denk, dat er maar een handvol mensen in Nederland zijn, die het op deze basis kunnen doen en ook nog willen doen.

De meeste fokkers, en dan mogen ze b.v. 10 nesten per jaar hebben, doen het toch uit een hobby en zoals je wilt, uit een uit de hand gelopen hobby, vandaar dan het aantal nesten van 10. Maar anders kan je, na alle kosten berekend te hebben, er toch echt niet van bestaan cq. een jaarinkomen ervan hebben.

Dus de term "commercieel fokken" is dan misschien wat uit elkaar getrokken??????


Groetjes,

Letty
Koos jest offline   Reply With Quote
Old 30-12-2006, 03:21   #11
Joswolf
Member
 
Join Date: Jun 2006
Posts: 757
Default

Ik schreef grotere fokkers en tussen"" ...
Topic gaat over nieuwe SWH vereniging en een discussie over ander onderwerp lijkt me niet hier op zijn plaats.
By the way de site avls.nl draait.
Jos
Joswolf jest offline   Reply With Quote
Old 30-12-2006, 11:20   #12
Koos
Member
 
Join Date: Dec 2003
Posts: 731
Default

Jos,

Dat ben ik met je eens, maar dan moet je het ook goed formuleren.

En of het tussen haakjes of aanhalingstekens staat of niet, je hebt het wel geschreven.

Want er zijn een hele hoop mensen, cq aspirant puppykopers, die denken, dat er aan de hondenfokkerij kapitalen verdiend worden en door zo'n uitdrukking erbij, alleen nog maar een extra bevestiging krijgen.

Letty

Letty
Koos jest offline   Reply With Quote
Old 31-12-2006, 22:50   #13
Joswolf
Member
 
Join Date: Jun 2006
Posts: 757
Default

Ik moet niks, en heb het heel goed geformuleerd.
Als ik commerciële bedoelde had ik niet grote fokkers geschreven.
Lekker belangrijk ook. We hebben een nieuwe vereniging voor SWH's. Zoals er ook twee zijn voor de TWH.
Heb vandaag heerlijk kunnen genieten van de geboorte van 9 TWH's. En Volgende mnd een nest SWH's. Het nieuwe jaar kan goed beginnen.
Jos
Joswolf jest offline   Reply With Quote
Old 01-01-2007, 10:11   #14
Patty33
Member
 
Patty33's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Landgraaf
Posts: 530
Default

Wauw...dubbel gefeliciteerd Jos !

Groetjes,
Patty
Patty33 jest offline   Reply With Quote
Old 01-01-2007, 13:29   #15
SenE
Junior Member
 
SenE's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Location: Wijnjewoude
Posts: 412
Default

Van harte gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding. Een goed begin voor het nieuwe jaar
SenE jest offline   Reply With Quote
Old 01-01-2007, 13:42   #16
Koos
Member
 
Join Date: Dec 2003
Posts: 731
Default

Jos,

Zeg er dan ook even bij, dat de pups waarvan je zo genoten hebt van en bij de bevalling, niet van jouw zijn. Ook hier wekt weer een verkeerde interpretatie op.

Dat je ervan genoten hebt, is ook fijn en ik hoop, dat je dat ook doet bij het volgende nest SW, die zover ik weet wel van jouw teef zijn.

Maar waar ligt dan voor jou de grens tussen grote fokker en commerciele fokker????

Letty
Koos jest offline   Reply With Quote
Old 01-01-2007, 15:16   #17
Azazel
n00b
 
Azazel's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Location: somewhere
Posts: 1,622
Default

Hoi Letty,

Zou je a.u.b. een nieuw onderwerp willen starten genaamd "commercieel fokken", i.p.v. dit onderwerp te vervuilen met ge-muggensift over het woord "commercieel".

Alvast bedankt.

Groeten,

Barry
__________________
Wie het oude niet eert, is het nieuwe niet weerd
Azazel jest offline   Reply With Quote
Old 01-01-2007, 15:58   #18
casa lupo
Junior Member
 
casa lupo's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Dalerpeel
Posts: 175
Default

Allereerst iedereen een goed en gezond 2007!

Verder is het misschien handig Jos, als je, als iemand om een uitleg vraagt die gewoon even geeft, krijgen we ook geen vervuiling ......

groet Willy
casa lupo jest offline   Reply With Quote
Old 01-01-2007, 16:48   #19
herder
Musketier
 
herder's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Brabant
Posts: 532
Default

Allemaal een gelukkig, gezond en diervriendelijk 2007 gewenst!!

De mensen achter de ALVS, of eigenlijk gezien de openheid die ze geven, is VOOR de AVLS misschien een beter gekozen uitdrukking

Heel veel succes in 2007 met de verdere ontwikkeling van de vereniging!!!!

Barry in mijn ogen een terechte reactie!.
Willy lees het nog een keer, misschien dat je dan snapt wat Barry bedoelt i.p.v. toch nog door te gaan over commercieel.........

Bert.
herder jest offline   Reply With Quote
Old 01-01-2007, 17:03   #20
casa lupo
Junior Member
 
casa lupo's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Dalerpeel
Posts: 175
Default

Hoi Bert,

Misschien moet je mijn antwoord nog een keer lezen ........
casa lupo jest offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 22:12.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org