2017-07-02 - Krajowa Wystawa Psów - Wisła


Edit results
Show information
Juez:Piotr Król (PL)
Fecha de la exposición:02/07/2017
Submitted by:Margo
Submitted on:03/07/2017
 
FEMALES:
Clase Abierta
 1. Chacha Leśny kamratexcelente
 2. Dama Kaszubska watahaexcelente