2007-06-10 - Krajowa Wystawa Psów - Kalisz


Edit results
Show information
Juez:Jadwiga Niciewicz (PL)
Fecha de la exposición:10/06/2007
Submitted by:DanielZ
Submitted on:10/06/2007
 
FEMALES:
Clase Campeón
 1. Irris Kollárov dvorexcelenteBOB, Mejor Hembra, CWC